บริษัท โปรซีเคียวเทค จำกัด 044-353479 , 098-4145642
ASC-FC01

ASC-FC01

ASC-FC01 ID Card Distributor (EM Card) Sensing Distance 3~15CM        ...

Read more
ASC-EM03

ASC-EM03

ASC-EM03 EM Key card (PVC) Frequency 125KHz , Distance 5 - 15cm ขนาด ...

Read more
ASC-EM02

ASC-EM02

ASC-EM02 EM thin card (PVC) Frequency 125KHz , Distance 5 - 15cm ขนาด...

Read more
ASC-EM01

ASC-EM01

ASC-EM01 EM thick card (PVC) Frequency 125KHz , Distance 8 - 20cm ขนา...

Read more