บริษัท โปรซีเคียวเทค จำกัด 044-353479 , 098-4145642
HTA-860PE

HTA-860PE

  HTA-860PE DIY Time & Attendance Recorder with LCD display Inp...

Read more
RAC-2400N-04

RAC-2400N-04

  RAC-2400N-04 4 Doors access controller (TCP/IP,Multi Doors Control...

Read more
RAC-2000PN

RAC-2000PN

2 Doors access controller (TCP/IP,Two Doors Control Panel) Input po...

Read more
RAC-960PE

RAC-960PE

Stand Alone Access Control รองรับระบบ Network , มีหน้าจอ LCD แสดงผล...

Read more
RAC-940PE

RAC-940PE

Stand Alone Access Control รองรับระบบ Network , มีหน้าจอ LCD แสดงผล...

Read more
RAC-920PE

RAC-920PE

  Stand Alone Access Control รองรับระบบ Network Input port : 3 Senso...

Read more
RAC-820PE

RAC-820PE

  Stand Alone Access Control Input port : 3 Sensors ( Door Sensor x ...

Read more