บริษัท โปรซีเคียวเทค จำกัด 044-353479 , 098-4145642
AVH516A

AVH516A

  AVH516A คุณสมบัติ รองรับการบันทึกแบบ 16CH 2 Mega Pixel Real-Time ...

Read more
AVH308

AVH308

  AVH308 คุณสมบัติ รองรับการบันทึกแบบ 8CH 1.3 Mega Pixel Real-Time ...

Read more
AVH304A

AVH304A

  AVH304A คุณสมบัติ รองรับการบันทึกแบบ 4CH 1.3 Mega Pixel Real-Time...

Read more
HDM02

HDM02

  HDM02 อุปกรณ์การจัดการ ระบบแสดงภาพของกล้องวงจรปิด Input HDMI 4 po...

Read more
MDR757HA

MDR757HA

  MDR757HA เครื่องบันทึกภาพ 8 กล้อง H.264 DVR Mouse Control with GUI...

Read more
MDR752H

MDR752H

  MDR752H เครื่องบันทึกภาพ 4 กล้อง Full-D1 H.264 DVR Mouse Control w...

Read more
MDR752D

MDR752D

  MDR752D เครื่องบันทึกภาพ 4 กล้อง Full 960H DVR Mouse Control with ...

Read more
AVD748D

AVD748D

  AVD748D เครื่องบันทึกภาพ 16 กล้อง H.264 DVR Mouse Control with GUI...

Read more
AVD746D

AVD746D

  AVD746D เครื่องบันทึกภาพ 8 กล้อง H.264 DVR Mouse Control with GUI ...

Read more
AVC708H

AVC708H

  AVC708H เครื่องบันทึกภาพ 16 กล้อง All-in-One DVR 960H Recording R...

Read more
AVC706H

AVC706H

  AVC706H เครื่องบันทึกภาพ 8 กล้อง All-in-One DVR 960H Recording Ra...

Read more
AVC704H

AVC704H

  AVC704H เครื่องบันทึกภาพ 4 กล้อง All-in-One DVR 960H Recording Ra...

Read more