บริษัท โปรซีเคียวเทค จำกัด 044-353479 , 098-4145642
ZPD304CU

ZPD304CU

  ZPD304CU เครื่องบันทึกภาพ 4 กล้อง H.264 ความละเอียดในการบันทึกขนา...

Read more
ZPN516A IP

ZPN516A IP

  ZPN516A IP รองรับการบีบอัดภาพแบบ H.264 และ Dual-Stream...

Read more
ZPN508A IP

ZPN508A IP

  ZPN508A IP รองรับการบีบอัดภาพแบบ H.264 และ Dual-Stream บันทึกภาพไ...

Read more
ZPN504A IP

ZPN504A IP

  ZPN504A IP รองรับการบีบอัดภาพแบบ H.264 และ Dual-Stream บันทึกภาพไ...

Read more
ZKD616A HD-TVI

ZKD616A HD-TVI

  ZKD616A HD-TVI รองรับการบีบอัดภาพ H.264 และ Dual – Stream รองรับก...

Read more
ZKD608A HD-TVI

ZKD608A HD-TVI

  ZKD608A HD-TVI รองรับการบีบอัดภาพ H.264 และ Dual – Stream รองรับก...

Read more
ZKD604A HD-TVI

ZKD604A HD-TVI

  ZKD604A HD-TVI รองรับการบีบอัดภาพ H.264 และ Dual – Stream รองรับก...

Read more
ZKD416A HD-TVI

ZKD416A HD-TVI

  ZKD416A HD-TVI รองรับการบีบอัดภาพ H.264 และ Dual – Stream รองรับก...

Read more
ZKD408A HD-TVI

ZKD408A HD-TVI

  ZKD408A HD-TVI รองรับการบีบอัดภาพ H.264 และ Dual – Stream รองรับก...

Read more
ZPD316CU

ZPD316CU

  ZPD316CU เครื่องบันทึกภาพ 16 กล้อง H.264 ความละเอียดในการบันทึกขน...

Read more
ZPD308CU

ZPD308CU

  ZPD308CU เครื่องบันทึกภาพ 8 กล้อง H.264 ความละเอียดในการบันทึกขนา...

Read more
ZPD304B

ZPD304B

  ZPD304B เครื่องบันทึกภาพ 4 กล้อง H.264 ความละเอียดในการบันทึกขนาด...

Read more
ZPD116A

ZPD116A

  ZPD116A เครื่องบันทึกภาพ 16 กล้อง H.264 ความละเอียดในการบันทึกขนา...

Read more
ZPD108B

ZPD108B

  ZPD108B เครื่องบันทึกภาพ 8 กล้อง H.264 ความละเอียดในการบันทึก D1 ...

Read more
ZPD104B

ZPD104B

  ZPD104B เครื่องบันทึกภาพ 4 กล้อง H.264 ความละเอียดในการบันทึก 960...

Read more
ZKD404A HD-TVI

ZKD404A HD-TVI

  ZKD404A HD-TVI รองรับการบีบอัดภาพ H.264 และ Dual – Stream รองรับก...

Read more