บริษัท โปรซีเคียวเทค จำกัด 044-353479 , 098-4145642
VS-8148 Pro+

VS-8148 Pro+

48 ch Intel® Core™ i3-2120 processor 8 x SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s ...

Read more
VS-8140 Pro+

VS-8140 Pro+

40 ch Intel® Core™ i3-2120 processor 8 x SATA 6Gb/s, ...

Read more
VS-8132 Pro+

VS-8132 Pro+

32 ch Intel® Core™ i3-2120 processor 8 x SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s ...

Read more
VS-8124 Pro+

VS-8124 Pro+

  24 ch Intel® Core™ i3-2120 processor 8 x SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s ...

Read more
VS-6120 Pro+

VS-6120 Pro+

20 ch Dual-core Intel® processor 6 x SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s 6 x h...

Read more
VS-6116 Pro+

VS-6116 Pro+

  16 ch Dual-core Intel® processor 6 x SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s 6 x ...

Read more
VS-6112 Pro+

VS-6112 Pro+

12 ch Dual-core Intel® processor 6 x SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s 6 x h...

Read more
VS-4116 Pro+

VS-4116 Pro+

16 ch Dual-core Intel® processor 4 x SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s 4 x H...

Read more
VS-4112 Pro+

VS-4112 Pro+

12 ch Dual-core Intel® processor 4 x SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s 4 x H...

Read more
VS-4108 Pro+

VS-4108 Pro+

8 ch Dual-core Intel® processor 4 x SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s 4 x H...

Read more
VS-2112 Pro+

VS-2112 Pro+

12 ch Dual-core Intel® processor 2 x SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s 2 x ...

Read more
VS-2108 Pro+

VS-2108 Pro+

Maximum IP Camera   8 ch Processor  Dual-core Intel® processor ...

Read more
VS-2104 Pro+

VS-2104 Pro+

Maximum IP Camera  4 ch Processor  Dual-core Intel® processor ...

Read more